> என் ராஜபாட்டை : 12 ஆம் வகுப்பு புது பாடநூல் Downlaod செய்ய வேண்டுமா ?

.....

.

Monday, March 25, 2019

12 ஆம் வகுப்பு புது பாடநூல் Downlaod செய்ய வேண்டுமா ?


         தமிழக அரசு இந்த வருடம் 10, 12 ஆம்வகுப்புக்கு புதிய பாட நூல்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.  அது உங்களுக்காக இங்கே .12 STD:

TAMIL

       SERVER 1

       SERVER 2


ENGLISH

       SERVER 1

       SERVER 2


MATHS

       SERVER 1

       SERVER 2


PHYSICS

       SERVER 1

       SERVER 2


CHEMISTRY

       SERVER 1

       SERVER 2

BIO-ZOOLOGY

       SERVER 1

       SERVER 2  

BIO-BOTANY
       SERVER 1

       SERVER 2

COMPUTER SCIENCE

       SERVER 1

       SERVER 2


COMPUTER APPLICATION

       SERVER 1

       SERVER 2


COMMERCE

       SERVER 1

       SERVER 2


ACCOUNTANCY

       SERVER 1

       SERVER 2


ECONOMICS

       SERVER 1

       SERVER 2

BUSINESS MATHS

       SERVER 1

       SERVER 2

48 comments:

 1. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 2. Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ??? Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ Packers And Movers Jaipur

  ReplyDelete
 3. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 4. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 5. I must say you had done a tremendous job,I appreciate all your efforts.Thanks alot for your writings......Waiting for a new

  Packers And Movers Bangalore

  ReplyDelete
 6. Packers and Movers Ahmedabad - We Provide ***Best Service Providers, Safe, Reliable, Affordable, Trusted ###Movers and Packers in Ahmedabad List, Household Shifting, Office Relocation: Choose Top Verified Packers and Movers Ahmedabad Compare ???Shifting Service Chrages, Price Quotation, Rate List Charts and Save Money and Time @ Packers and Movers Ahmedabad

  ReplyDelete
 7. Packers and Movers Gurgaon Provide Reliable, Safe and Certified Service Provider list, Get Free ***Best Price Quotaition and Compare Charges. ???Hassle free Household Shifting Services, High Quality packing Material, Office Relocation, Car Transportaion, ###Local and Domestic Shifting Service @
  Packers And Movers Gurgaon

  ReplyDelete
 8. Packers and Movers Bangalore as a Services providing company can make all the difference to your ###Home Relocation experience. Bangalore based Company which offers versatile solutions, Right team that easily reduce the stress associated with a ✔✔✔Household Shifting, ***Vehicle Transportation. we help things run smoothly and reduce breakages and offer you seamless, Affordable, Reliable Shifting Services, Compare Shifting Charges @ Packers And Movers Bangalore

  ReplyDelete
 9. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete

 10. Amazing article. Your blog helped me to improve myself in many ways thanks for sharing this kind of wonderful informative blogs in live. I have bookmarked more article from this website. Such a nice blog you are providing ! Kindly Visit Us @ Packers And Movers Mumbai

  ReplyDelete
 11. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete

 12. Great sharing article,
  https://luckypatchers.wordpress.com/

  ReplyDelete
 13. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 14. Packers and Movers Chennai Give Safe and Reliable ***Household Shifting Services in Chennai with Reasonable ###Packers and Movers Price Quotation. We Provide Household Shifting, Office Relocation, ✔ ✔ ✔ Local and Domestic Transportation Services, Affordable and Reliable Shifting Service Charges. @ Packers And Movers Chennai

  ReplyDelete
 15. Mahi Chopra one of the most famous and open minded escorts girl in mumbai. She is available for fun at any private place. She is very open minded escorts girl. She is 23 yrs old young independent mumbai escorts for the best entertainment. If you are looking for full physical pleasure so don't wait just contact us for booking. She will give you 100% full physical satisfaction. Contact now

  Mumbai Escorts Models | Mumbai Model Escorts | Cheap Mumbai Escorts | Mumbai Independent Escorts | Escorts Girls in Mumbai | Mumbai Escorts Girls | Call Girls Mumbai | College Escort in Mumbai | Escorts Service Mumbai, Mumbai Escorts

  ReplyDelete
 16. Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers Delhi. Packers and Movers Delhi 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, Verified and Trusted Packers and Movers in Delhi, Cheap and Safe Local, Domestic House Shifting @ Packers And Movers Delhi

  ReplyDelete
 17. Second Innings Home is the first and only premium home & health care service in India. Second Innings Home proposed across the nation features a beautiful campus ideally located in a well-maintained gated community in the format of a Star Hotel with luxurious amenities. It’s convenient to enjoy the privacy and to be near the city and nearby facilities. And yet it retains a sense of community spirit and the warmth of a small community. best retirement homes in Hyderabad

  ReplyDelete
 18. KloudWIFI truly believes that reliable, fast networks have been the game changers in driving innovation, productivity and instant collaboration supported by the relentless growth of convenient cloud-hosted applications. Even with a powerful, proven network infrastructure like Cisco Meraki and Ekahau, the end user experience can only be truly optimized by considering all the internal and external factors to the end user experiences. wireless lan solutions partner in Hyderabad

  ReplyDelete
 19. Global Interscope is the best swimming pools designing in Hyderabad where the you can get all the facilities to improve better. swimming pool contractors in hyderabad, Execution, Equipment Supplies, Services and Lifestyle Products.

  ReplyDelete
 20. Here is the best Digital Marketing Agency Riyadh. If you are looking for a social media agency Riyadh, the above(link) company is the best

  ReplyDelete
 21. Nice image visibility and well written blog. Thanks for sharing. I have recently come across a new online service provider company which provides Shifting Services @ Packers And Movers Delhi
  Packers And Movers Greater Noida
  Packers And Movers Noida
  Packers And Movers Ghaziabad

  ReplyDelete
 22. We always enjoy your articles its inspired a lot by reading your articles day by day. So please accept my thanks and congrats for success of your latest series. We hope, you should published more better articles like ever before
  Online Trading india

  ReplyDelete
 23. Get Packers and Movers Kolkata List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Kolkata Price Quotation instantly and Save Cost and Time. ???Packers and Movers Kolkata Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ https://kolkatapackersmovers.in/

  ReplyDelete
 24. Hey, Wow all the posts are very informative for the people who visit this site. Good work! We also have a Blog.Please feel free to visit our site. Thank you for sharing.
  @ Packers And Movers Gurgaon
  Packers And Movers Gurgaon to Jamnagar
  Packers And Movers Gurgaon to Ujjain
  Packers And Movers Gurgaon to Gwalior

  ReplyDelete
 25. Keep up the good work
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 26. Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! @
  Packers and Movers Ahmedabad

  ReplyDelete
 27. Send flowers to Delhi to show your special one that you care about a lot. Flowers are the best choice when it comes to gifting. Gifts N Roses is currently everyone's favourite online Gift portal which provides flower delivery in Delhi. In order to send flowers to Delhi or across Delhi. So, send lilies, roses or mixed flowers to Delhi from Gifts N Roses to convey your feelings to your friends and family members living in the capital city.
  Flowers to Delhi

  ReplyDelete
 28. Packers and Movers Hyderabad Give Certified and Verified Service Providers, Cheap and Best ###Office Relocation Charges, ***Home Shifting, ✔✔✔Goods Insurance worth Rs. 10,000, Assurance for Local and Domestic House Shifting. Safe and Reliable Household Shifting Services in Hyderabad with Reasonable Packers and Movers Price Quotation @ Packers And Movers Hyderabad

  ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...