> என் ராஜபாட்டை : 12 ஆம் வகுப்பு புது பாடநூல் Downlaod செய்ய வேண்டுமா ?

.....

.

Monday, March 25, 2019

12 ஆம் வகுப்பு புது பாடநூல் Downlaod செய்ய வேண்டுமா ?


         தமிழக அரசு இந்த வருடம் 10, 12 ஆம்வகுப்புக்கு புதிய பாட நூல்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.  அது உங்களுக்காக இங்கே .12 STD:

TAMIL

       SERVER 1

       SERVER 2


ENGLISH

       SERVER 1

       SERVER 2


MATHS

       SERVER 1

       SERVER 2


PHYSICS

       SERVER 1

       SERVER 2


CHEMISTRY

       SERVER 1

       SERVER 2

BIO-ZOOLOGY

       SERVER 1

       SERVER 2  

BIO-BOTANY
       SERVER 1

       SERVER 2

COMPUTER SCIENCE

       SERVER 1

       SERVER 2


COMPUTER APPLICATION

       SERVER 1

       SERVER 2


COMMERCE

       SERVER 1

       SERVER 2


ACCOUNTANCY

       SERVER 1

       SERVER 2


ECONOMICS

       SERVER 1

       SERVER 2

BUSINESS MATHS

       SERVER 1

       SERVER 2

22 comments:

 1. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 2. Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ??? Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ Packers And Movers Jaipur

  ReplyDelete
 3. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 4. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 5. I must say you had done a tremendous job,I appreciate all your efforts.Thanks alot for your writings......Waiting for a new

  Packers And Movers Bangalore

  ReplyDelete
 6. Packers and Movers Ahmedabad - We Provide ***Best Service Providers, Safe, Reliable, Affordable, Trusted ###Movers and Packers in Ahmedabad List, Household Shifting, Office Relocation: Choose Top Verified Packers and Movers Ahmedabad Compare ???Shifting Service Chrages, Price Quotation, Rate List Charts and Save Money and Time @ Packers and Movers Ahmedabad

  ReplyDelete
 7. Packers and Movers Gurgaon Provide Reliable, Safe and Certified Service Provider list, Get Free ***Best Price Quotaition and Compare Charges. ???Hassle free Household Shifting Services, High Quality packing Material, Office Relocation, Car Transportaion, ###Local and Domestic Shifting Service @
  Packers And Movers Gurgaon

  ReplyDelete
 8. Packers and Movers Bangalore as a Services providing company can make all the difference to your ###Home Relocation experience. Bangalore based Company which offers versatile solutions, Right team that easily reduce the stress associated with a ✔✔✔Household Shifting, ***Vehicle Transportation. we help things run smoothly and reduce breakages and offer you seamless, Affordable, Reliable Shifting Services, Compare Shifting Charges @ Packers And Movers Bangalore

  ReplyDelete
 9. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete

 10. Amazing article. Your blog helped me to improve myself in many ways thanks for sharing this kind of wonderful informative blogs in live. I have bookmarked more article from this website. Such a nice blog you are providing ! Kindly Visit Us @ Packers And Movers Mumbai

  ReplyDelete
 11. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete

 12. Great sharing article,
  https://luckypatchers.wordpress.com/

  ReplyDelete
 13. Thank you for sharing
  https://aab-edu.net/

  ReplyDelete
 14. Packers and Movers Chennai Give Safe and Reliable ***Household Shifting Services in Chennai with Reasonable ###Packers and Movers Price Quotation. We Provide Household Shifting, Office Relocation, ✔ ✔ ✔ Local and Domestic Transportation Services, Affordable and Reliable Shifting Service Charges. @ Packers And Movers Chennai

  ReplyDelete
 15. Mahi Chopra one of the most famous and open minded escorts girl in mumbai. She is available for fun at any private place. She is very open minded escorts girl. She is 23 yrs old young independent mumbai escorts for the best entertainment. If you are looking for full physical pleasure so don't wait just contact us for booking. She will give you 100% full physical satisfaction. Contact now

  Mumbai Escorts Models | Mumbai Model Escorts | Cheap Mumbai Escorts | Mumbai Independent Escorts | Escorts Girls in Mumbai | Mumbai Escorts Girls | Call Girls Mumbai | College Escort in Mumbai | Escorts Service Mumbai, Mumbai Escorts

  ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...