> என் ராஜபாட்டை : உங்கள் ப்ரௌசெர் (Browser) டான்ஸ் (Dance) ஆட வேண்டுமா ?

.....

.

Tuesday, January 12, 2010

உங்கள் ப்ரௌசெர் (Browser) டான்ஸ் (Dance) ஆட வேண்டுமா ?பின் வரும் code காபி செய்து உங்கள் ப்ரௌசெர் (Browser) அட்ரஸ் பாரில் பேஸ்ட் பண்ணவும் ..

javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i--) {for (j = n; j > 0; j--) {self.moveBy(1,i);self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...