> என் ராஜபாட்டை : September 2018

.....

.

Tuesday, September 18, 2018

10,000 FONTS இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்ய வேண்டுமா ?

நாம் நமது கணினியில் பலவகையான எழுதுருக்கலை (FONTS) பயன்படுத்துகிறோம். இன்னும் புதிதாக வித்தியாசமான எழுத்துகள் வேணும் என நினைபவர்களுக்கு இது மிகவும் பயன்படும். இதில் மொத்தம் 10,000 எழுத்துருக்களுக்கு மேல் உள்ளது . பயன்படுத்தி பாருங்கள்.FOR DOWNLOAD : CLICK HERE