> என் ராஜபாட்டை : December 2010

.....

.

Friday, December 31, 2010

Free Cricket Score to your Mobile

Do you want free CRICKET SCORE on your mobile pls give missed call to 08030050055
it's FREE services.Do you want NEWS  on your mobile pls give missed call to 08030050055
it's FREE services.
இனிய புதைந்து வாழ்த்துகள் .

அனைத்து நண்பர்கள் , பதிவர்கள் , அனைவருக்கும் 
WISH YOU HAPPY NEW YEAR

விலைவாசி போல சந்தோசம் உயரடும் 
கரண்ட் போல துன்பங்கள் காணமல் போகடும் 


Saturday, December 11, 2010

Earn upto Rs. 9,000 pm with PaisaLive.com!
Hi ,
I have something interesting for you - you can easily earn regular income online via PaisaLive.com!
It’s really amazing! You get paid to open & read the contents of PaisaLive mails. You also receive special discount coupons, promotions and free passes to various events in your city.
Join now and get Rs. 99 instantly, just for joining. What more, as a special bonus you get paid for inviting your friends also!
Create your PaisaLive Account & refer your friends to earn launch referral bonus on every new registration. 


PaisaLive - Get Paid to read emails