> என் ராஜபாட்டை : Free Internet Through Mobile

.....

.

Saturday, January 29, 2011

Free Internet Through Mobile

இலவசமாக  INTERNET வேண்டுமா ?( only airtel)


1. OPEN WWW. AIRTELGURU.COM
2. download OM4.2 AG2011  software
3. Install to your mobile
4. Keeb  balance < 30 paisa


No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...