> என் ராஜபாட்டை : Magic தேசிய கொடி

.....

.

Wednesday, October 27, 2010

Magic தேசிய கொடி

நண்பன் அனுப்பிய mail.
சரியாக 30 Seconds  கொடியில் உள்ள சக்கரத்தை  பார்க்கவும் . பின்பு அருகே உள்ள வெள்ளை நிறத்தை பார்க்கவும் .  நமது தேசிய கொடி தெரியும் .

 image001.jpg
 
 
--

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...