> என் ராஜபாட்டை : கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இணையதளங்கள் பகுதி : 2

.....

.

Tuesday, June 17, 2014

கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இணையதளங்கள் பகுதி : 2

கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இணையதளங்கள் பகுதி :1 

கடந்த பகுதியில் சில முக்கிய இணைய தளங்களை பார்த்தோம் இன்றும் அதுபோல பலதளங்களை பார்ப்போம் .இன்றைய கணினி உலகில் தினம் தோறும் பல புதிய தளங்கள் வந்துகொண்டு இருக்கின்றன . ஒரே சேவையை தரும் பல தளங்கள் உள்ளன . நாம் சிலவற்றை தெரிந்துருப்போம் . பல தளங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் . இதோ உங்களுக்காக சில தளங்கள் .
கல்வி தொடர்பான தளங்கள் :
கல்வி தொடர்பான தளங்கள் :
கடன் பெற :


டிஸ்கி : இதுபோல  இன்னும் பல தளங்களை விரைவில் பார்க்கலாம் .


இதையும் படிக்கலாமே ?

6 comments:

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...