> என் ராஜபாட்டை : அ.தி.மு.க கூட்டணி இல் தே.மு .தி . க .. . இந்த முடிவு .....?

.....

.

Saturday, February 26, 2011

அ.தி.மு.க கூட்டணி இல் தே.மு .தி . க .. . இந்த முடிவு .....?

அ.தி.மு.க   கூட்டணி இல் தே.மு .தி . க .. . இந்த முடிவு .....?

1)சரி 
2)தவறு 
3)காலம்தான் பதில் சொல்லும்

REPLY WITH YOUR COMMEND.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...