> என் ராஜபாட்டை : POWERPOINT SLIDE SHOW TO VIDEO

.....

.

Saturday, February 26, 2011

POWERPOINT SLIDE SHOW TO VIDEO

POWERPOINT ல அழகான PRESENTATION செய்துட்டு   அதை VIDEO வாக மாற்ற வேண்டுமா ?

கிழே உள்ள மென் பொருளை DOWNLOAD செய்யவும் .No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...