> என் ராஜபாட்டை : பதிவர்களுக்காக :அழகிய , எளிய RECENT POST WIDGE

.....

.

Monday, April 22, 2013

பதிவர்களுக்காக :அழகிய , எளிய RECENT POST WIDGE

இது உங்கள் வலைபூவை அழைக்க உதவும் . நீங்கள் சமிபத்தில் எழுதிய பதிவுகளை காட்ட இது உதவும் . பதிவின் தலைப்பு மட்டும் இன்றி அதன் சாராம்சம் , பின்னுட்டன்களின் எண்ணிக்கை வரை அனைத்தையும் இது காட்டும் .

இதை இணைக்கும் முறை :

 1. உங்கள் BLOGGER கணக்கில் நுழையவும் .
 2. LAYOUT SETTING இல் செல்லவும் .
 3. ADD WIDGET SELECT செய்யவும் .
 4. அதில் ADD HTML/JAVA   தெரிவு செய்யவும் .
 5. பின்வரும் CODE முழுவதையும் COPY செய்து PASTE செய்யவும் .  
=====================================================================
/*<![CDATA[*/ img.label_thumb{-webkit-transition:all .5s ease;-moz-transition:all .5s ease;transition:all .5s ease;float:left;padding:0;border:3px solid #cccccc;-webkit-border-radius:100px;-moz-border-radius:100px;border-radius:100px;background:#fff;margin-right:10px;height:60px;width:60px} img.label_thumb:hover{border:3px solid orangered;} .label_with_thumbs{float:left;width:100%;min-height:60px;margin:0 10px 2px 0;adding:0}ul.label_with_thumbs li{background:#transparent;list-style-type:none;padding:8px 0;min-height:65px;margin-bottom:5px} .label_with_thumbs a{color:#292929;font-size:10pt;outline:0;text-decoration:none} .label_with_thumbs a:hover,.label_with_thumbs a:focus{color:#F4A557}.credits,.credits a{font-size:12px!important;text-align:left;text-shadow:0 1px 0 #fff;color:#888} #mdjumplink{font-weight:800;background:#f7f8f9;background:-webkit-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:-moz-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:-o-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:-ms-linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);background:linear-gradient(top,#f7f8f9 0,#e9e9e9 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f7f8f9',endColorstr='#e9e9e9',GradientType=0);border:1px solid #ddd;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;padding:1px 2px;margin:0;-webkit-box-shadow:0 1px 0 #f9f9f9 inset,1px 1px 1px rgba(223,223,223,0.4);-moz-box-shadow:0 1px 0 #f9f9f9 inset,1px 1px 1px rgba(223,223,223,0.4);box-shadow:0 1px 0 #f9f9f9 inset,1px 1px 1px rgba(223,223,223,0.4);color:#888!important;text-shadow:0 1px 0 #fff;line-height:1.2;cursor:pointer;font-size:13px;font-weight:normal;text-decoration:none!important} #mdjumplink:hover{background:#f1f1f1;background:-webkit-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:-moz-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:-o-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:-ms-linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);background:linear-gradient(top,#f1f1f1 0,#e0e0e0 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f1f1f1',endColorstr='#e0e0e0',GradientType=0);text-decoration:none!important} #mdjumplink a{color:#888!important;text-decoration:none;display:block;margin:2px} #mdjumplink a:hover{color:#888!important;text-decoration:none} #mdcomments{padding:6px 12px;background:#e6681b;color:#000!important;font-size:13px;font-weight:800} #mdcomments:hover{background:#F4A557;text-decoration:none} /*]]>*/ </style> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ var numposts = 5; var showpostthumbnails = true; var displaymore = true; var displayseparator = true; var showcommentnum = false; var showpostdate = false; var showpostsummary = false; var numchars = 80; //]]> </script> <script type="text/javascript"> eval(function(p,a,c,k,e,d){while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+c+'\\b','g'),k[c])}}return p}('85 109(45){16.17(\'<47 33="106">\');63(13 28=0;28<54;28++){13 15=45.62.15[28];13 49=15.64.$31;13 29;14(28==45.62.15.43)59;63(13 22=0;22<15.24.43;22++){14(15.24[22].61=="124"&&15.24[22].127=="136/84"){13 23=15.24[22].64;13 67=15.24[22].25}14(15.24[22].61=="130"){29=15.24[22].25;59}}13 34;93{34=15.100$95.68}96(94){32=15.46.$31;19=32.41("<56");35=32.41(\'55="\',19);42=32.41(\'"\',35+5);44=32.97(35+5,42-35-5);14(19!=-1&&35!=-1&&42!=-1&&44!="")34=44;38 34="60://2.90.57.58/104/89/79/80/81.78"}13 37=15.75.$31;13 70=37.30(0,4);13 69=37.30(5,7);13 72=37.30(8,10);13 18=77 82;18[1]="87";18[2]="86";18[3]="83";18[4]="102";18[5]="126";18[6]="105";18[7]="122";18[8]="128";18[9]="134";18[10]="135";18[11]="132";18[12]="131";16.17(\'<52 33="121">\');14(120==27)16.17(\'<19 25="\'+29+\'" 39 ="36"><56 33="110" 55="\'+34+\'"/></19>\');16.17(\'<48><19 25="\'+29+\'" 39 ="36">\'+49+"</19></48><71>");14("46"50 15)13 20=15.46.$31;38 14("51"50 15)13 20=15.51.$31;38 13 20="";13 53=/<\\112[^>]*>/113;20=20.118(53,"");14(117==27)14(20.43<65){16.17("");16.17(20);16.17("")}38{16.17("");20=20.30(0,65);13 74=20.115(" ");20=20.30(0,74);16.17(20+"...");16.17("")}13 21="";13 26=0;16.17("<71>");14(107==27){21=21+18[108(69,10)]+"-"+72+" - "+70;26=1}14(133==27){14(26==1)21=21+" | ";14(23=="1 40")23="1 129";14(23=="0 40")23="88 40";23=\'<19 73="91" 25="\'+67+\'" 39 ="36">\'+23+"</19>";21=21+23;26=1}14(123==27){14(26==1)21=21+" | ";21=21+\'<19 73="103" 25="\'+29+\'" 33="68" 39 ="36">119 114 \\125</19>\';26=1}16.17(21);16.17("</52>");14(116==27)14(28!=54-1)16.17("")}16.17(\'<66 33="111">76 101: <19 25="60://98.57.58">92 99</19></66></47>\')};',10,137,'|||||||||||||var|if|entry|document|write|monthnames|a|postcontent|towrite|k|commenttext|link|href|flag|true|i|posturl|substring|t|s|class|thumburl|b|_top|postdate|else|target|Comments|indexOf|c|length|d|json|content|ul|normal|posttitle|in|summary|li|re|numposts|src|img|ehowblogger|com|break|http|rel|feed|for|title|numchars|div|commenturl|url|cdmonth|cdyear|br|cdday|id|quoteEnd|published|Widget|new|jpg|AAAAAAAAAHA|hAKuT9rJpFU|noimage|Array|Mar|html|function|Feb|Jan|No|TMdcT1jzo5I|bp|mdcomments|eHow|try|error|thumbnail|catch|substr|www|Blogger|media|by|Apr|mdjumplink|_IKigl6y9hFA|Jun|label_with_thumbs|showpostdate|parseInt|labelthumbs|label_thumb|credits|S|g|More|lastIndexOf|displayseparator|showpostsummary|replace|Read|showpostthumbnails|clearfix|Jul|displaymore|replies|u00bb|May|type|Aug|Comment|alternate|Dec|Nov|showcommentnum|Sep|Oct|text'.split('|'))) </script> <script src='http://rajamelaiyur.blogspot.in/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs'></script> ====================================================================
6. அதில் கடைசி வரியில் ( ) உள்ள HTTP://RAJAMELAIYUR.BLOGSPOT.IN க்கு பதில் உங்கள் தள முகவரியை மாற்றவும் . 

7.SAVE செய்து PREVIEW பார்க்கவும் .


டிஸ்கி : இந்த பதிவு பிடித்து இருந்தால் FACEBOOK, G+, TWITTER இல் பகிரவும் .


இதையும் படிக்கலாமே :

TATA DOCOMO : சில திருட்டுதனங்கள்":

8 comments:

 1. பயனுள்ள தகவல் நன்றிங்க.

  ReplyDelete
 2. அன்பின் ராஜா - அரிய தகவல் - பகிர்வினிற்கு நன்றி - பயன் படுத்துவோம் - நல்வாழ்த்துகள் - நட்புடன் சீனா

  ReplyDelete
 3. பயன்படுத்திப் பார்ப்போம்... நன்றி...

  ReplyDelete
 4. உபயோகமான தகவல்! பகிர்வுக்கு நன்றி!

  ReplyDelete
 5. பயனுள்ள தகவல் நன்றி

  ReplyDelete
 6. அப்ளை செய்து பார்க்கிறேன் நண்பா..

  ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...