> என் ராஜபாட்டை : திருமணம் ஆகாத ஆண்களுக்கு ...

.....

.

Wednesday, October 9, 2013

திருமணம் ஆகாத ஆண்களுக்கு ...

சோதிட முறையின் மூலம் உங்கள் எதிர்கால மனைவியின் பெயரை அறிய வேண்டுமா சூப்பர் மேட்டருங்க. மணமாகாத ஆண்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு...
  உங்கள் எதிர்கால மனைவியின் பெயரை ஓர் புராதன எண் சோதிட முறையின் மூலம் அறிய ...இதோ...(மணமான ஆண்கள் மனைவியின் பெயரையும் கண்டுபிடிக்கலாம். மணமான பெண்கள் தங்கள் பெயர் தான் தங்கள் கணவனின் பெயருக்கு கிடைக்கிறதா எனவும் பரீட்சித்துக் கொள்ளலாம்.) முதலில் இந்த அட்டவணையை கவனிக்க...

தொகுதி 1

A-20 B-30 C-42 D-64 E-74 F-54 G-22 H-32 I-44 


J-56 K-60 L-34 M-24 N-46 O-58 P-68 Q-36 R-48

S-26 T-62 U-50 V-70 W-66 X-38 Y-28 Z-98


மேற்படி அட்டவணையின் உதவியோடு உங்கள்
பெயரில் காணப்படும் எழுத்துக்கள்
ஒவ்வொன்றையும் வகைக் குறிக்க. (கூட்ட
வேண்டாம்..).(உதாரணமாக...Kannan - 60 20 46 46  20 46 )
பின்னர் உங்கள் பெயரின் எண்களின் முன்னால்
24 48 26 என்ற எண்களை சேருங்கள்.

பின்னர் பெற்ற எண்  தொகுதியை அப்படியே இரண்டு இரண்டு எண்க வகுக்குக.

பின்னர் பெற்ற எண் தொகுதியில் உள்ள எண்களை  வகைக்குறிக்கும் எழுத்துக்களை கீழே காணப்படும் தொகுதியிலிருந்து பெறுக.உங்கள் மனைவியின் பெயரை பெறுவீர்கள்.100 சதவீதம் உண்மையானது...


A-10 B-15 C-21 D-32 E-37 F-27 G-11 H-16 I-22


J-28 K-30 L-17 M-12 N-23 O-29 P-34 Q-18 R-24


S-13 T-31 U-25 V-35 W-33 X-19 Y-14 Z-49நானும் சோதித்துப் பார்த்தேன்.அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டன்.

Try to Read 


10 comments:

 1. ஷாக் ஆக விரும்பவில்லை....! ஹா... ஹா...

  ReplyDelete
 2. எனக்கும் ஷாக் இல்லை ஏனெனில் நான் ஏற்கெனவே இதை வேறு ஒரு பக்கம் படிச்சிட்டேன்

  ReplyDelete
 3. I can understand the first half and it's not possible to figure out the send half can any one explain it with Examples

  ReplyDelete
 4. I can understand the first half and it's not possible to figure out the send half can any one explain it with Examples

  ReplyDelete
 5. first soilaratha theyliva solu

  ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...