> என் ராஜபாட்டை : விஷ்ணு பகவானின் பல பெயர்கள்

.....

.

Sunday, May 1, 2011

விஷ்ணு பகவானின் பல பெயர்கள்


ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவான்க்கு சுமார் 1000 பெயர்கள் உள்ளது. அவற்றில் சில பெயர்கள் விளக்கதுடன்.

1 . விஸ்வம்                                -  மங்களமான குணங்களால் முழுவதும் நிரம்பியவர்.

2. விஷ்ணு                                  -  அணைத்துக்குள்ளும் நுழைந்து நீக்கமற  
                                                            நிறைந்திருப்பவர்

3. பூதப்ருத்                                   - படைத்த அணைத்தையும் தானே தாங்குபவர்

4. புருஷோத்தம                       - பத்தர், முக்தர், நித்யர் ஆகிய 3 ஆத்மாக்களை விட
                                                        உயர்தவர்.

5. க்ருஷ்ண                                -  முத்தொழில் விளையாட்டாலேயே இன்புறுபவர்.

6. விக்ரமீ                                     - மிக்க திறலுடையவர்.

7. அம்ருத                                  - முக்தி அளிக்கும் ஆராத அமுதமானவர்.

8. விஜய                                     - வெற்றியே  உருவானவர்

9. மஹாவீர்ய                            - விகாரம் இல்லாதவர்.

10. விஷிஷ்ட                               - எதிலும் பற்றில்லாதபடியால் அணைத்தையும் 
                         விட  உயர்தவர்.

11. பாஃநு                                         - சூரியானுக்கே ஓளியை அருளும் 
                                                             ப்ரகாசமுடையவர்.

12. பவந                                        -  காற்றுபோல எங்கும் செல்பவர்.

13. நய                                          - ரிஷிகளை பாதுகாப்பவர்.

14. ப்ருது                                      - பெரும் புகழாளர்.

15. வ்ருக்ஷ                               - பெரும் மரத்தை போல அடியார்களுக்கு நிழல் 
                                                          தருபவர்.


2 comments:

  1. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் என்றாலே ஆயிரம் நாமங்கள். விளக்கம் எளிமையாகத் தந்தமைக்குப் பாராட்டுக்கள்.

    ReplyDelete

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...