> என் ராஜபாட்டை : உலகமகா காமெடி

.....

.

Tuesday, March 29, 2011

உலகமகா காமெடிகலைகர் டிவி க்கும் எனக்கும் எந்த சம்பதமும் இல்லை . டிவி இல் மட்டும் தான் என் பெயர் இருக்கும். என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அதில் பங்கு உண்டு  , அது எவ்வளவு என எனக்கு இப்பொழுதுதான் தெறியும்.

- கலைகர்

(அவருகே சிரிப்பு தாங்கள )

1 comment:

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...