> என் ராஜபாட்டை : ஒரு பதிவர் வட்டம்

.....

.

Wednesday, March 2, 2011

ஒரு பதிவர் வட்டம்

ஆளாளுக்கு  ஒரு பதிவர் வட்டம் ஆரம்பித்து கடுப்பு ஏதுராக...
So,  நானும் என் பங்குக்கு சில வட்டம் அரம்பிகேன்றேன் .


1 .  பூம்புகார்(எங்கள் ஊரு )பதிவர் சங்கம் 
2 . அடுத்தவர் பதிவை திட்டி பதிவு போடுவோர் சங்கம் (தலைவர் தொப்பி , தொப்பி )
3. அடுத்தவர் பதிவை COPY பண்ணி பதிவு போடுவோர் சங்கம்
4.  18 +  என கூறி A Joke  எழுதுவோர் சங்கம்
5. இப்படி உருபடாத பதிவை மட்டும் எழுதுவோர் சங்கம் (தலைவர் : நான்தான்)


No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...