> என் ராஜபாட்டை : சுஜாதாவின் நூல்களின் வரிசையில் இன்று - Part 3

.....

.

Thursday, March 17, 2011

சுஜாதாவின் நூல்களின் வரிசையில் இன்று - Part 3


முந்தய பதிவில் இரு நாவல்களும் , மற்றொரு பதிவில் இரு புத்தகங்களும் அளித்தேன் .
அந்த வரிசையில் இன்று சுஜாதாவின் வேறு இரு புத்தகங்கள்.

1 .  எங்கே என் விஜய் ( சிறுகதை)


2 .  அம்மாமண்டபம்  ( சிறுகதை)

விரைவில் பல புத்தகங்களை எதிர்பாருங்கள்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...