> என் ராஜபாட்டை : சுஜாதாவின் நூல்களின் வரிசையில் இன்று - Part 4

.....

.

Friday, March 18, 2011

சுஜாதாவின் நூல்களின் வரிசையில் இன்று - Part 4அமரர் சுஜாதாவின் நூல்கள் வரிசையில் இன்று நாம் பார்க்கபோவது
இவை மூன்றும் அவரின் சிறுகதைகள் . இவை அவரின் எழுது கலைக்கு சான்று.

1 . அரிசி

2 . கர்ணம்

3 .எல்டோரடா


No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...