> என் ராஜபாட்டை : Live Cricket Widget ய் உங்கள் Blog இல் இணைக்க ...

.....

.

Saturday, March 12, 2011

Live Cricket Widget ய் உங்கள் Blog இல் இணைக்க ...

Live Cricket Widget ய் உங்கள் Blog இல் இணைக்க ...


தோன்றும் Web Site இல்  

World Cup 2011 Live Score Widget 

 

என்னும் Option இல் உள்ள Add This என்ற Button ய் Select பண்ணவும்  .

அதில் வரும் Code ய்  Copy  செய்து உங்கள் Blogger இல் Add செய்யவும் .2 comments:

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...