> என் ராஜபாட்டை : நாகப்பட்டினம் மாவட்டதில் உள்ள சில கல்லூரிகள்

.....

.

Tuesday, April 5, 2011

நாகப்பட்டினம் மாவட்டதில் உள்ள சில கல்லூரிகள்


பொறியியல் கல்லூரிகள்:

College Name
A.V.C College of Engineering
Name of the Management/Trust :

A.V.C.Educational Committee,
Mayiladuthurai, Mannampandal.
Name of the Secretary/Chairman :

Chairman :Thiru.S.Karthikeyan,B.Com.,
04364 - 220420(R), 04364 - 227202(O)
Secretary : Thiru. C. Senthilvel, B.Sc.,
Phone No : 04364-222607 (R), 04364-227202 (O)
Name of the Principal with Qualification
Dr.Arun V.Parwate, B.E.,M.E.,Ph.D.,
04364 - 251808(R), 04364 - 227202, 224202(O)

College Name
G.S.Pillay  College of Engineering
Name of the Management/Trust :

G.S.Pillay and Sons Charitable & Educational Trust

Name of the Correspondent/Chairman, Phone No :

Thiru.G.S.Pillay ,
Chairman Phone No : 04365-224522,242755

Name of the Principal with Qualification
Dr.R. Raghavan Ph.d.,
Qualification Phone No : 098652 -52880ARTS & SCIENCE COLLEGES

1 A.D.M. College for Women, Nagapattinam
2 A.R.C. Viswanathan College,  Mayiladuthurai
3 A.V.C. College (Autonomous), Mayiladuthurai
4 D.G. Govt. Arts College for Women, Mayiladuthurai
5 Dharmapuram Adinam Arts College, Mayiladuthurai
6 Edaiyathangudi G.S. Pillai Arts and Science College, Nagapattinam
7 Khadir Mohideen College, Adirampattinam
8. Poompuhar Coolege, Poompuhar
9. Vivekandha Atr & Science College , Sirkali.
10. Best Atr & Science College , Sirkali.
11. Dheen Atr & Science College , Mayiladuthurai.

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துகளை சொல்லுங்கள்

 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...